Data Connection is een samenwerkingsverband van deskundigen dat via internet een platform aanbiedt met daarop operationele en actuele Infor / BaaN programmatuur. 

Het doel is de afstand tussen hoogwaardige programmatuur en het MKB te overbruggen. Op deze wijze wordt de achterstand die het MKB vaak heeft op het grootbedrijf om gebruik te kunnen maken van volledig geautomatiseerde en geïntegreerde processen kleiner. 

ASP (Application Service Providing) is het via internet, of andere datanetwerken, ter beschikking stellen van softwareapplicaties en het leveren van daaraan gerelateerde ICT-diensten. De gebruiker hoeft de software niet op zijn computer te installeren, maar kan als hij beschikt over een internetverbinding, de applicatie via zijn (beveiligde) webbrowser gebruiken (Web Based). Data Connection is Application Service Provider voor het ERP-administratiepakket SSA-Global / BaaN IV. 

Deze dienst wordt ook wel internetboekhouden genoemd. 

De ondernemer/gebruiker hoeft zich geen zorgen te maken over de investering in hard- en software en kan zich meteen concentreren op de functionaliteit van het pakket. Ook het personeel dat het systeem in de lucht moet houden is geen probleem meer. Het systeem draait al! Dure opleidingskosten voor (semi) technisch personeel worden tot een minimum beperkt en de continuïteit wordt gewaarborgd.

 

Inloggen LN